Wikpol Diamentem Forbesa 2022 Artykuły firmy Kontakt do firmy

27.04.2022

Otrzymane wyróżnienie potwierdza, że Wikpol utrzymuje stabilny trend wzrostowy oraz zachowuje  dobrą kondycję finansową, będąc jednocześnie rzetelnym płatnikiem swoich zobowiązań. I chociaż fakty te są dla nas oczywiste, miło nam, że zostały docenione przez niezależnych ekspertów.

W imieniu firmy wyróznienie odebrała Mariola Franus - dyrektor finansowa.

Wartością rankingu Diamenty Forbesa jest rating wiarygodności firm i ryzyka współpracy tworzony przez Dun&Bradstreet. Weryfikacja zakwalifikowanych podmiotów odbywa się na podstawie szeregu kryteriów, takich jak: rentowność (EBIT i ROA), płynność finansowa, brak zalegania z płatnościami, dodatni wynik finansowy, wartość kapitałów własnych oraz finalnie przynajmniej 15% wzrost wartości.

Źródło i fot.: Wikpol