Chcesz sprzedać przedsiębiorstwo?- M2G wspiera firmy z sektora rolno-spożywczego w przeprowadzaniu transakcji kapitałowych Artykuły firmy Kontakt do firmy

16.01.2023

Wspieramy firmy z sektora rolno-spożywczego w przeprowadzaniu transakcji kapitałowych

Sprzedaż przedsiębiorstwa

 • Przygotowanie przedsiębiorstwa do procesu sprzedaży: opracowanie equity story oraz strategii działań zmierzających do maksymalizacji wartości transakcji
 • Wycena dokonywana na wewnętrzne potrzeby Sprzedających
 • Przygotowanie materiałów informacyjnych i dokumentów związanych z procesem transakcyjnym: Porozumienie o zachowaniu poufności (NDA), Memorandum informacyjne (IM), Virtual Data Room (VDR)
 • Identyfikacja inwestorów oraz nawiązanie z nimi kontaktu zgodnie z indywidualnie opracowaną strategią transakcyjną
 • Koordynacja procesu due diligence i pracy pozostałych doradców
 • Zarządzanie procesem transakcyjnym
 • Konsultacja parametrów Umowy sprzedaży (SPA) oraz wsparcie w negocjowaniu jej warunków

Jesteśmy jedyną w Polsce firmą doradztwa transakcyjnego specjalizującą się w rynku rolno-spożywczym. Posiadamy aktualną wiedzę na temat dynamiki poszczególnych podsektorów branży rolno-spożywczej pochodzącą bezpośrednio od uczestników rynku polskiego oraz zagranicznego. Utrzymujemy bezpośrednie relacje z kluczowymi graczami na polskim rynku budowane przez ponad 20 lat Doświadczenie transakcyjne i operacyjne wyniesione nie tylko z doradztwa, ale również z zarządzania firmami z branży rolno-spożywczej.

Sposób dzialania

 • Osobiste zaangażowanie zespołu w prowadzone projekty
 • Bezzwłoczna reakcja na zmieniającą się dynamikę procesu
 • Rygorystyczne stosowanie sprawdzonych procedur prowadzenia procesu transakcyjnego, przy braku charakterystycznej dla większych podmiotów biurokracji
 • Natychmiastowy przepływ informacji i pełna dyspozycyjność na każdym etapie procesu
 • Gwarancja zachowania najwyższego poziomu poufności prowadzonych projektów


Źródło i fot.: M2G